Menu

user_mobilelogo

W celu zgłoszenia awarii prosimy o kontakt telefoniczny:

68 3860 500 - numer dla abonentów SpTelek sp z o.o. 

68 3865 500 - numer dla abonentów Spółdzielni Telekomunikacyjnej w Zbąszynku

 

Prosimy o dokładny opis usterki:

 •  od kiedy trwa problem?
 •  kiedy ostatnio sprawdzał/a Pan/i czy problem nadal ma miejsce (dzień, godzina)?
 •  czy problem pojawia się cyklicznie w określonym przedziale czasowym?
 •  jeżeli modem się resetuje to czy jest to spowodowane przez poruszenie kabla antenowego lub zasilacza?
 •  czy miał/a Pan/i już kiedyś taki problem?
 •  czy po podniesieniu słuchawki jest sygnał zewu?
 •  co się dzieje po wybraniu numeru?
 •  czy może się Pan/i dodzwonić na telefony stacjonarne lub komórkowe (poza siecią)?

Typowe usterki telewizji kablowej :

 •   całkowity brak sygnału TV
 •   słaby sygnał TV, zaśnieżony obraz TV
 •   zawieszony program (wyświetlany cały czas ten sam nieruchomy obraz)
 •  brak fonii (dźwięku)
 •  zakłócenia fonii
 •  brak teletekstu
 •  inne zakłócenia (zrywanie synchronizacji
 •  widoczna kratka na obrazie, itp.)

 1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Sptelek sp. z o.o.  z siedzibą w Zbąszyniu, adres: Gen. Dowbor-Muśnickiego4, 64-360 Zbąszyń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000288386, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7881936804
2. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb obsługi zgłoszenia, a także dla celów marketingowych oraz statystycznych i sprawozdawczych, na co zgłaszający wyraża zgodę. 
3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych zgłaszający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku, w formie pisemnej, na adres: Sptelek sp z o.o. ul. Gen. Dowbor-Muśnickiego 4 , 64-360 Zbąszyń