Menu

user_mobilelogo
Adres:
SpTelek sp z o.o.
ul. Gen. Dowbor-Muśnickiego 4
64-360 Zbąszyń
Godziny otwarcia biura
pon-pt 8:00 - 16:00
sob 9:00 - 13:00
ztk@sptelek.com.pl
Telefon:
68 3 860 670
Dodatkowe informacje:

 1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Sptelek sp. z o.o.  z siedzibą w Zbąszyniu, adres: Gen. Dowbor-Muśnickiego4, 64-360 Zbąszyń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000288386, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7881936804
2. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb obsługi zgłoszenia, a także dla celów marketingowych oraz statystycznych i sprawozdawczych, na co zgłaszający wyraża zgodę. 
3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych zgłaszający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku, w formie pisemnej, na adres: Sptelek sp z o.o. ul. Gen. Dowbor-Muśnickiego 4 , 64-360 Zbąszyń