Menu

user_mobilelogo

Udziałowcy posiadający powyżej 5% udziałów w kapitale zakładowym: Romuald Szczepaniak