EMISJA REKLAM PLANSZOWYCH I VIDEO-oferta dla Abonentów SpTelek sp. z o.o.(*)
Czas emisji
opłata podstawowa (zł)
Kwota VAT (zł)
Opłata końcowa (zł)
Jedentydzień
40,00
9,20
49,20
Dwa tygodnie
75,00
17,25
92,25
Trzy tygodnie
110,00
25,30
135,30
Cztery tygodnie
145,00 33,35 178,35
Przygotowanie reklamy
25,00 5,75 30,75

Przygotowanie reklamy video

50,00 11,50 61,50

*warunkiem uzyskania rabatu jest umieszczenie w reklamie numeru telefonu z SpTelek Sp. z o.o.

 

EMISJA REKLAM PLANSZOWYCH i VIDEO-oferta podstawowa
Czas emisji
opłata podstawowa (zł)
Kwota VAT (zł)
Opłata końcowa (zł)
Jedentydzień
60,00
13,80
73,80
Dwa tygodnie
115,00
26,45
141,45
Trzy tygodnie
170,00
39,10
209,10
Cztery tygodnie
225,00 51,75 276,75
Przygotowanie reklamy
25,00 5,75 30,75
Przygotowanie reklamy video
100,00 23,00 123,00

Reklamy planszowe emitowane s± w pętli przez 24 godziny na dobę, każda reklama - w każdej pętli - pojawia się przez 20 s.